Prachtige donatie uit het overgebleven cursusgeld Naaicursus voor beginners

niet van toepassing

Vele jaren lang organiseerde de Doesburgse Buurtacademie een naaicursus voor beginners.
Met name voor mensen die de Nederlandse taal nog niet zo goed spraken bleek de cursus heel geschikt.
Want men leerde – natuurlijk – naaien én men kon er extra oefenen met de Nederlandse taal.

Deze cursus was daarom ook in eerste instantie bedoeld voor vrouwelijke immigranten die de Nederlandse taal wilden oefenen en daarnaast ook voor vrouwen in de bijstand of vrouwen die waren aangemeld door een instantie. Zij mochten gratis deelnemen.
Vrouwen die niet tot deze doelgroepen horen waren uiteraard ook welkom en betaalden een bijdrage in de kosten voor werkmateriaal en onkosten.

Nu de voorziening is opgeheven wilde de cursusleidster Ciska Steenbergen het overgebleven cursusgeld van €400,- graag gebruiken om Doesburgse kinderen uit onze doelgroep in warme kleding te steken.
Wij mochten deze mooie opdracht in dankbaarheid uitoefenen.
Het bedrag hebben wij besteed aan Fashioncheques en deze zijn door verheugde kinderen ontvangen!
Namens ons voltallige team en de gezinnen: Heel Hartelijk Dank!