Leergeld Doesburg en Sam&

niet van toepassing

Kinderen dreigen dupe te worden van financiële gevolgen coronacrisis

Kinderen uit gezinnen met weinig geld dreigen het ‘kind van de rekening’ van de coronacrisis te worden. Zo voltrekt zich op de achtergrond van de pandemie een andere crisis nu steeds meer ouders in de financiële problemen verstrikt raken. Door de crisis zal deze groep alleen maar groeien. Zo verwacht DNB dat ruim 400.0001 mensen in het komende jaar hun baan verliezen. Bovendien is het aantal WW-aanvragen sinds de lockdown fors gestegen. Om te voorkomen dat de kinderen de dupe worden van de coronacrisis, biedt Samen voor alle kinderen (Sam&) de helpende hand aan gezinnen die nu tijdelijk financieel in de knel komen.

Sam& biedt helpende hand aan gezinnen met laag besteedbaar inkomen

Kinderen mogen nooit de dupe worden van de financiële gevolgen van de coronacrisis. Ben jij of ken jij een gezin dat (tijdelijk) een laag besteedbaar inkomen heeft, ga dan naar samenvoorallekinderen.nl.

Download hier de factsheet: Wat werkende armen kan helpen bij het vragen van ondersteuning voor hun kinderen. 

Gemiddeld groeit 1 op de 12 kinderen in ons land op in armoede en de kans is groot dat deze groep verder zal groeien. DNB verwacht dat de werkeloosheid fors gaat stijgen en bovendien is het aantal WW aanvragen sinds het begin van de crisis flink gestegen. Door de coronacrisis voelen de betrokken ouders zich op dat moment gedwongen keuzes te maken en op de gezinsuitgaven te besparen. Dat gaat niet zelden ten koste van de kinderen. Volgens Sam& is dit niet nodig, want via haar loket is voldoende ondersteuning beschikbaar voor deze groep ouders en hun kinderen. Sam& wil niet alleen deze gezinnen bereiken, maar óók een breed draagvlak creëren voor de gezinnen die voor de coronacrisis al een inkomensachterstand hadden.

Crisis maakt hulpvragen beter bespreekbaar

Vóór de coronacrisis bestond 40 procent van de gezinnen in armoede uit werkende ouders die moeite hebben de om de eindjes aan elkaar te knopen. Uit onderzoek van Sam& blijkt dat deze groep werkenden met een laag besteedbaar inkomen het lastig vindt om hulp te vragen. “Dit komt mede doordat veel werkende ouders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden en de weg naar ons loket (nog) niet weten te
vinden”, vertelt Gaby van den Biggelaar, bestuurder van Sam&. “Daarnaast vinden werkende ouders dat anderen veel slechter af zijn dan zij, terwijl ze wel degelijk in aanmerking komen voor onze voorzieningen. Dit geldt ook voor de ouders die hier dankzij de coronacrisis nu tijdelijk behoefte aan hebben. Zodra zij echter over de ervaringen van anderen horen of mensen uit hun netwerk hen op deze mogelijkheid wijzen, verandert dat. We zien dat hulpvragen juist door de coronacrisis wél beter bespreekbaar worden.
Daarom grijpen we dit moment aan om ouders op het hart drukken dat zij er niet alleen voor staan én gewoon een aanvraag bij ons kunnen indienen. Zodat alle kinderen, óók in deze tijd, naar de sport- of muziekclub kunnen gaan, schoolspullen kunnen kopen, een uitje hebben en gewoon hun verjaardag kunnen vieren.”

Samen voor alle kinderen

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting JarigeJob en Nationaal Fonds Kinderhulp.

Samen zetten zij zich in om kinderen te ondersteunen die opgroeien in een gezin met weinig financiële middelen, door allerlei voorzieningen te bieden op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, verjaardag, vrije tijd en andere activiteiten. Dit doet Sam& in samenwerking met gemeenten, lokale partners en bedrijven. Samen met het Nibud en Rabo Foundation biedt Sam& tevens informatie en oplossingen over opvoeden met geldzorgen.

Bron: Persbericht www.samenvoorallekinderen.nl

1. Bron: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2020/dnb389042.jsp#
2. Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2020/forse-toename-ww-uitkeringen-in-april.aspx