Beleid

niet van toepassing

De doelstelling van Leergeld Liemers-Doesburg is om zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen (tot 140% van de bijstandsnorm) in de Gemeenten Zevenaar, Duiven Westervoort, Montferland en Doesburg te laten meedoen aan activiteiten op het vlak van onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

Leergeld Liemers-Doesburg wil haar doelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen:

  1. Directe hulpverlening aan kinderen;
  2. Doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties;
  3. Signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de landelijke Leergeld Vereniging.

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal instrumentele doelen te onderscheiden die een voorwaarde zijn voor het behalen van de strategische doelen. Het zijn de prioriteiten van Leergeld Liemers-Doesburg voor de komende jaren. Het gaat daarbij om:

  1. Het genereren van lokale inkomsten;
  2. Bevordering van de lokale naamsbekendheid;
  3. Versterking van de interne organisatie;
  4. Uitwisseling van good practices met andere Leergeld stichtingen.